Kişisel Veri Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
Giriş
Argentum Özel Sağlık ve Yazılım Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. ("Biz" veya "Klinik Asist") için gizliliğin korunması ve kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi en yüksek önceliğe sahiptir ve bu doğrultuda gizliliğinizi sağlamayı taahhüt etmekteyiz. İşbu gizlilik politikası, kişisel verilerinizin tarafımızca nasıl toplandığını, işlendiğini, depolandığını ve ifşa edildiğini açıklamaktadır: kişisel verilerinizin internet sitemizde, platformumuzda ve mobil uygulamamızda işlenmesi (topluca "Hizmetler") için geçerlidir. Hizmetlerimizden herhangi birini kullanmadan önce bu gizlilik politikasını dikkatlice okumanızı öneririz.

İşbu aydınlatma metnini, özellikle de faaliyetlerimizdeki veya yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerdeki herhangi bir değişiklik nedeniyle haklarınız veya temel özgürlükleriniz etkilenecekse zaman zaman değiştirebiliriz. Bu tür değişiklikler yürürlükteki veri koruma mevzuatı uyarınca sizin onayınızı gerektiriyorsa, değişiklikler yürürlüğe girmeden önce onayınızı almak için sizinle iletişime geçeceğiz.
Klinik Asist
Biz, Aksu Mah. Omü Cad. Teknopark No:165 Atakum/Samsun adresinde kayıtlı Argentum Özel Sağlık ve Yazılım Hizmetleri'yiz. "https://www.klinikasist.com" ve alt site platformlarını işletiyor ve hizmetin sürekliliğini sağlıyoruz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ve veri sorumlusu sıfatıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine göre kişisel verilerinizi korumakla yükümlüyüz. Kişisel Verileri Koruma Temsilcimizle, iletisim@klinikasist.com adresine bir e-posta göndererek, posta yoluyla kayıtlı ofis adresimize sorularınızı yönelterek veya yürürlükteki mevzuat uyarınca izin verilen başka bir yöntem yoluyla iletişime geçebilirsiniz.
Kullanıcıya Özel Bölümler
 1. EĞER HASTA/DANIŞAN İSENİZ (PLATFORMUMUZUN PROFESYONEL OLMAYAN KULLANICISI İSENİZ)
  Eğer bir hasta/danışan iseniz veya daha genel olarak internet sitemizi hekimler/uzmanlar hakkında bilgi almak için ziyaret eden bir kullanıcısıysanız, aşağıdaki bilgiler sizin için geçerlidir:
  1. Kişisel verilerinizi nasıl elde ediyor; hangi amaçlarla ve hangi yasal temelde işliyoruz?
   1. Hizmetlerimize Kaydolma
    • İnternet sitemize kaydolduğunuzda veya hizmetlerimizi kullandığınızda kişisel verilerinizi doğrudan sizden alıyoruz.
    • Ayrıca adınız, soyadınız, cinsiyetiniz, telefon numaranız gibi kendinizle ilgili ek bilgiler de sağlayabilirsiniz. Hizmetleri kullanabilmenizi sağlamak için bu bilgileri saklayacağız.
    • Hizmetlerimizi internet sitemiz veya mobil uygulamamız aracılığı ile kullanabilirsiniz. Platformumuzu şu amaçlarla da kullanabilirsiniz: Hekimlere/uzmanlara mesaj göndermek ve belirli bir hekimle/uzmanla olan deneyiminizi değerlendirmek.
    • Hizmetlerimizi kullanmak için kaydolduğunuzda ve/veya yorum ekleme, randevu alma gibi işlemler yaptığınızda bizimle yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme yapmış olursunuz. Bu sözleşme, Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu’nun 5.2. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine yasal bir dayanak oluşturmaktadır.
    Bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması yasal şartına ek olarak, kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.2. Maddesi’nde belirtilen diğer yasal şartlara uygun olarak da işlenebilmektedir. Bu şartlar veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz uyarınca verilerinizin işlenmesi şartlarıdır. Rıza gerektiren verileri işleme faaliyetlerine ilişkin olarak, bu tür veri işleme faaliyetleriniz ancak açık rızanızın temin edilmesi ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.1 maddesi çerçevesinde yürütülecektir.
   2. Hekimden/Uzmandan randevu veya muayene ayarlanması
    İnternet sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden bir klinik veya hekim/uzman ile görüşmek üzere randevu veya muayene ayarlamanız halinde, kullanmış olduğunuz platform aracılığıyla sizden elektronik ortamda ek bilgiler ediniyoruz. Bu bilgiler aşağıdakileri içerebilir:
    • İsim ve soyisim
    • Telefon numarası
    • E-posta adresi
    • Randevu tarihi ve saati
    • Ziyaret sebebi, randevu alınan muayene ve testler, katıldığınız randevular vs.
    • Doktor muayenesinin türü
    • Kimlik numarası (isteğe bağlı)
    • Randevu alımı sırasında paylaştığınız veya yüklediğiniz her türlü ek bilgi (örn.: anketler, ek detaylar vs.)
    Bu verileri yalnızca bilgilerinizi görüntülemenize, randevunuzu iptal etmenize veya yeniden düzenlemenize ve bu verileri hekime/uzmana veya hekimin/uzmanın çalıştığı kliniğe aktarmanıza sağlamak amaçlarıyla platformumuzda saklayacağız. Kişisel verileriniz hekime/uzmana veya kliniğe aktarıldıktan sonra, kişisel verilerinizin veri sorumlusu haline gelirler ve kişisel verilerinizi kendi amaçları doğrultusunda işlerler (örneğin, tıbbi veya benzeri hizmetlerin sağlanması amacıyla). Bu tür işlemler, ilgili hekimin/uzmanın veya kliniğin gizlilik politikasına ve aydınlatma metnine tabi olacaktır.
    Platformumuzda yer alan bir hekimden/uzmandan veya klinikten randevu veya muayene ayarlamanız halinde, sağlıkla ilgili olabilecek bazı kişisel verilerinizi (özellikle: ziyaret edeceğiniz hekim/uzman veya klinik; ziyaretinizin sebebi; geçmiş ziyaretleriniz) işleyebiliriz (örn.: saklayıp, hekim/uzman veya klinikle paylaşılması). Bu nedenle, sağlıkla ilgili olabilecek bu tür kişisel verileri işlemeden veya aktarmadan önce onayınızı isteyeceğiz. Verilerinizin randevu alınan hekime/uzmana verilmesi ve randevu ve teknik Hizmetlerimizin tarafınıza sunulabilmesi için rızanız gerekmektedir. Rıza gösterilmemesi halinde size randevu ve teknik Hizmetlerimizi sunmamız mümkün değildir. Sağlıkla ilgili kişisel verilerinizin rızanız esasına göre işlenmesi Kişisel Verileri Korunması Kanunu’nun 6.2. maddesine uygundur.
    Bir hekimden/uzmandan randevu veya tıbbi muayene ayarlamanız halinde, kişisel verilerinizi, bu verilere ilişkin olarak ayrıca veri sorumlusu haline gelen bu hekimlerle/uzmanlarla paylaşacağız. Hekim/Uzman veya klinik tarafından gerçekleştirilen herhangi bir veri işleme, o hekimin/uzmanın veya kliniğin gizlilik politikasına veya aydınlatma metnine tabi olacaktır.
    Cep telefonunuza veya e-posta adresinize randevu onayı gönderebiliriz. Ayrıca, randevu tarihiniz yaklaştığında da size bir hatırlatma gönderebiliriz. Eğer randevu hekim/uzman tarafından iptal edilirse, iptale ilişkin sizi bilgilendiriyor olacağız. Randevu sonrasında, internet sitemize yorum bırakmanızı isteyebiliriz. Değerlendirme isteğe bağlı olup, bu tür değerlendirmeler sizin rızanız uyarınca elde edilecek ve yayınlanacaktır.
    Randevudan önce hekimler/uzmanlar size belirtileriniz veya ziyaret sebebiniz ile ilgili bir anket gönderebilir. Anketin cevaplanması elbette isteğe bağlıdır; ancak hekimin/uzmanın randevuya/muayeneye hazırlanmasına yardımcı olacaktır. Anket hekimler tarafından gönderilmektedir ve cevaplar sadece kendilerine iletilir: cevapları biz görmüyoruz ve bu tür anketlerde yer alan kişisel verileri işlemiyoruz. Bu tür anketlere girilen herhangi bir kişisel verinin işlenmesi, ilgili hekimin/uzmanın veya kliniğin gizlilik politikasına veya aydınlatma metnine tabi olacaktır.
   3. Kişisel verilerinizin depolanması ve hekimler ile paylaşılması
    Hizmetlerimizin bir parçası olarak, kişisel verilerinizi kullanıcı hesabınızda saklamanızı sağlıyoruz. Bu imkan, diğer özelliklerin yanı sıra size şu olanakları sunar:
    1. Kişisel verilerinizin tek bir ortamda saklanması,
    2. Alerjileriniz, tedavileriniz, ilaçlarınız, sağlık durumunuz ve ilgili diğer benzer bilgilerin kolayca erişilebilir bir listesine sahip olmak.
    Kişisel bilgilerinizi eklediğinizde, sağlıkla ilgili kişisel verilerinizi işlemek için sizden açık rızanız istiyor olacağız. Rızanız, yalnızca yukarıda bahsedilen depolama özelliğinin size sağlanması amacıyla alınmaktadır. Kişisel bilgileriniz tarafımızca başka hiçbir amaç için kullanılmayacak, bu tür veriler size bildirilmeksizin üçüncü kişilere satılmayacak veya aktarılmayacaktır. Rızanız isteğe bağlıdır ve istenildiği takdirde her zaman iptal edilebilir. Eğer rızanızı iptal ederseniz, kullanıcı hesabınıza yüklediğiniz sağlıkla ilgili kişisel verileriniz tarafımızca silinecektir.
    Platformumuzu kullanarak randevu oluşturduğunuz takdirde, bu bilgilerin tamamını veya bir kısmını uzman hekimle paylaşma olanağına sahip olacaksınız. Her bir uzman hekimle hangi verilerinizi paylaşmak istediğinize kendiniz karar verirsiniz. Verilerinizi uzman hekimler ile paylaşmak elbette isteğe bağlıdır, ancak hekimin randevuya/muayeneye hazırlanmasına yardımcı olacaktır. Verilerinizi paylaşmadan önce rızanızı alıyor olacağız. Yalnızca rıza verildiği takdirde seçtiğiniz kişisel verileriniz uzman hekimle paylaşılacaktır.
    Verilerinizin rızanız doğrultusunda aktarılması, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. maddesine uygundur.
   4. Hekim/Uzman ile sohbet başlatmak ve/veya mesaj göndermek
    Platformumuzu kullanırken hekimler ile sohbet başlatabilir veya kendilerine özel mesaj gönderebilirsiniz. Bu imkanı kullandığınızda durumdan bilgimiz olacaktır, ancak bu veriler uçtan uca şifrelenmiş olduğundan sohbet veya konuşma sırasında uzmana sağladığınız bilgilere erişemeyiz.
    Sohbet geçmişinize, sorularınıza ve uzmanların cevaplarına istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.
    Sohbet seçeneğini kullanmadan önce, tarafımızca rızanız istenir ve konuşma ve mesaj opsiyonları için kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nun 5.1, 5.2 ve 6.2. maddeleri uyarınca işlenir.
    Gerektiğinde, sohbet ve mesaj seçeneklerinin kullanımına ilişkin ek aydınlatma metinleri ve rıza seçenekleri sağlayabiliriz.
   5. Yorum eklenmesi
    İnternet sitemizde bir hekim hakkında değerlendirme eklemeniz halinde, hakkınızda bazı kişisel verileri edinmiş olabiliriz (örneğin, değerlendirmede ziyaret sebebinizden veya tıbbi geçmişinizden bahsetmişseniz). Bu sebeple sağlıkla ilgili kişisel verilerinizin işlenmesi için rızanız alınmaktadır. Rıza esasına dayalı olarak sağlıkla ilgili kişisel verilerinizin işlenmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 6.2. maddesine uygundur.

    Lütfen değerlendirmelerinizin herkese açık olduğunun farkında olun. Özel veya benzer nitelikteki herhangi bir bilgiyi değerlendirmeye dahil etmemenizi öneririz, çünkü bu bilgiler gizlenmeyip platformun tüm kullanıcılarına açık olacaktır.
   6. Pazarlama
    Pazarlama ve ticari iletileri almaya onay verdiğinizde, e-posta adresiniz, telefon numaranız, adınız ve soyadınız bu amaçla tarafımızca işlenebilir. İstediğinizde bu iletileri almaktan vazgeçebilirsiniz. Kişisel verilerinizin bu amaçla işlenmesinin hukuki dayanağı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.1. maddesidir.
   7. Diğer Amaçlar
    Hizmetlerimizi kullandığınız sırada, cihazınız, IP adresiniz, saat dilimi ve diliniz veya kullandığınız tarayıcı hakkında bilgiler içeren ek veriler edinebiliriz. Ayrıca Hizmetlerimizi ilk ve son ne zaman kullandığınız ve Hizmetlerimizi kullanırken ne kadar zaman harcadığınız hakkında da bilgi ediniriz.
    Mobil uygulamayı kullanırken, GPS verilerine dayalı olarak konum bilgilerinizi de edinebiliriz.

    Tarafımızca bu kişisel verilerin işlenme amacı:
    • Hizmetlere ilişkin olarak tarafınızca sunulabilecek her türlü iddia ve şikayetinizi değerlendirmek ve kendimizi bu iddia ve şikayetlerinize karşı veya Hizmetleri kullanımınızla ilgili herhangi bir üçüncü taraf iddiasına ve şikayetine karşı korumak;
    • Sizi Hizmetlerimize ilişkin yeni özellik ve işlevler hakkında bilgilendirmek;
    • ş faaliyetlerimizi yönetmek ve planlamak (örneğin, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi nasıl kullandığınızı analiz etmek, ürünümüze olan talebi tahmin etmek veya kullanıcılarımızın gelecekte Hizmetlerimizi nasıl kullanacağını öngörmek ve kullanıcıların ihtiyaç ve tercihlerindeki eğilimleri tahmin etmek için). Bu bilgilerin bir kısmı anonim hale getirilebilir (örn. İnternet sitemize gezinme şekliniz), ancak bilgilerden bazıları, diğer bilgiler ile birlikte değerlendirildiğinde kimliğinizi tespit edilebilir kılabilir (örn. Platformumuzda oturumunuzun ne kadar süre açık kaldığı ve hangi e-posta adresini kullandığınız).

    Bu bilgileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5.2 uyarınca ve sizinle olan sözleşmemizin kurulması ve ifası, bir hakkın tesis edilmesi veya kullanılması, yasal hak ve yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için gerekli olan işleme hallerinde ve meşru menfaatlerimize dayalı olarak işlemekteyiz.
  2. Sağlığınıza ilişkin bilgi ve verileri işliyor muyuz?
   Hekimlerden/Uzmanlardan randevu veya muayene ayarlamanız, değerlendirme eklemeniz veya hekimle/uzmanla sohbet başlattığınız takdirde sağlık durumunuzla ilgili bilgi edinebiliriz.
  3. Bize başka kişilere dair kişisel veriler sağladığınız durumlar var mı?
   Eğer başkası adına randevu ayarlarsanız (örneğin bir aile üyeniz için randevu ayarlamak gibi), bu kişinin kişisel verilerini temin edebiliriz. Bu kişisel verileri, sizin kişisel verilerinizi işleme amacımızla aynı amaçlar için işlemekteyiz.
   Başka bir kişi adına kişisel veri sağlıyorsanız, bu kişiyi bilgilendirmek ve gerektiği takdirde rızasını temin etmek sorumluluğu tarafınıza aittir.
  4. Hekimler/Uzmanlar ve klinikler adına veri işleyen olarak hareket ediyor muyuz?
   Doktorlara ve kliniklere farklı hizmetler sunmaktayız. Bu hizmetler doktor ve kliniklerin, diğer amaçların yanı sıra, hastalarına ait kişisel verilerini yükleme ve depolamalarına olanak tanımaktadır. Bu hizmetler ayrıca hastalara mesaj veya e-posta, pazarlama kampanyaları göndermeye olanak tanır ve doktorlar ve klinikler tarafından çalışma takvimini yönetmek için kullanılır.
   Tüm bu sebeplerle, veri işleyen olarak hareket etmekte ve kendi hastalarının kişisel verilerini onların talimatları doğrultusunda işlemekteyiz.
   Veri işleyen olarak hareket ettiğimizde, yalnızca hekimlerin ve kliniklerin (müşterilerimizin) talimatları doğrultusunda kişisel verileri işliyor, ilgili kişisel verileri kendi amaçlarımız doğrultusunda işlemiyoruz. Bu durum aynı zamanda platformumuz, mesaj, e-posta veya benzer iletişim yollarıyla veya kampanyalar aracılığıyla size gönderilen uzman hekimler ve kliniklere ilişkin bilgiler için de geçerlidir. Size mesaj, e-posta veya benzer kampanyalar gönderip gönderilmeyeceğine biz değil, onlar karar verirler. Bu tür iletişimler hakkında veya kişisel verilerinizin hekimler veya klinikler tarafından işlenmesi için herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyiz.
   Eğer herhangi bir mesaj almak istemiyorsanız, doğrudan size iletiyi gönderen hekim veya klinikle iletişime geçiniz.
 2. EĞER HEKİM/UZMAN OLARAK KAYITLI İSENİZ
  Eğer platformumuzu ve Hizmetlerimizi uzman sıfatıyla kullanan bir hekim veya profesyonelseniz ve (i) platformda bir profil oluşturduysanız, (ii) Hizmetlerimizi temin etmek için sözleşme akdettiyseniz, ya da (iii) Hizmetlerimizi temin etmek için tarafımızla sözleşme akdeden bir klinik bünyesinde veya adına çalışıyorsanız, aşağıdaki hususlara tabii olursunuz:
  1. Kişisel verilerinizi nasıl temin ediyoruz? Hangi amaçlarla ve hangi hukuki dayanakla işliyoruz?
   1. Hizmetlerimize üye olmak ve hizmetlerimizi kullanmak
    Kişisel verilerinizi, hizmetlerimizi kullandığınızda veya üye olduğunuzda direkt olarak sizden temin etmekteyiz. Hizmetlerimize üye olduğunuzda, sizden profesyonel faaliyetlerinizle ilgili verileri ve kullanıcılarımızı sizin hakkınızda bilgilendirmemize yardımcı olacak ve platformumuzdaki profilinizde yayınlanacak diğer bilgileri sağlamanızı istiyoruz. Özellikle aşağıdaki bilgileri bize sağlayabilirsiniz:
    • Adınız ve soyadınız,
    • İş adresiniz,
    • E-posta adresiniz,
    • Uzmanlık alanınız, eğitiminiz ve ilgilendiğiniz hastalıklar veya yapmış olduğunuz tıbbi muayeneler hakkında bilgiler,
    • Sicil numaranız (mesleki faaliyetler yürütmeniz için verilen sicil numarası),
    • Fotoğrafınız,
    • İşbirliği yaptığınız klinik hakkında detaylı bilgiler, ve
    • Kayıt işlemi sırasında veya ücretli bir sözleşmenin uygulanması sırasında bize sağladığınız diğer tüm veriler.

    Premium, SaaS ve/veya diğer benzer ücretli Hizmetlerimizi temin etmek üzere bir sözleşme akdettiyseniz ve/veya platformumuzda yer alan randevu takvimini ve/veya teletıp özelliğini etkinleştirdiyseniz, bize ayrıca takviminiz, hizmet fiyatlandırmanıza ilişkin bilgileriniz ve hastalarınızdan kabul ettiğiniz ödeme yöntemleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler de sağlıyor olabilirsiniz.

    Hizmetlerimize üye olduğunuzda tarafımızla hukuki açıdan bağlayıcı bir sözleşme yapmış olursunuz. Söz konusu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirme ve bunlara uyma zorunluluğumuz, Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu’nun 5.2. maddesinde belirtildiği üzere kişisel verilerinizin işlenmesi için geçerli hukuki zemin oluşturmaktadır. Ayrıca, veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi yasal yükümlülüklerimizin gereği olarak da işlemekteyiz. Örneğin fatura düzenlemek ve mali kayıtlarımızı güncel tutmak gibi. Bu durum, Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu’nun 5.2. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine uygun yasal şart teşkil etmektedir.

    Kişisel verilerinizi, bizden Hizmet temin almak üzere sözleşme akdeden, bünyesinde veya birlikte çalıştığınız kliniklerden de toplamaktayız. Söz konusu klinikler, kendi sorumlulukları uyarınca kişisel verilerinizi tarafımıza aktarabilir ve biz de klinik ile akdettiğimiz sözleşmenin ifası için kişisel verilerinizi işleriz. Kişisel verilerinizi işlemek bizim için çok önemlidir, ancak kişisel verilerinizi tarafımıza aktaran klinikle her zaman iletişime geçebilir ve veri işlenmesine itiraz edebilir veya kişisel bilgilerinizin kullanımı için vermiş olduğunuz rızayı geri çekebilirsiniz.
   2. Pazarlama
    Pazarlama ve ticari iletişimleri almayı seçtiğinizde e-postanızı, telefon numaranızı, adınızı ve soyadınızı bu amaçla işleyebiliriz. Bu iletileri almayı her zaman iptal edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin bu amaçla işlenmesinin hukuki dayanağı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.1 maddesi uyarıncadır.
   3. Diğer amaçlar
    Hizmetlerimizi kullandığınızda, cihazınız, IP adresiniz, saat dilimi ve diliniz ya da kullandığınız tarayıcı gibi veriler de dahil olmak üzere ek veriler elde edebiliriz. Ayrıca Hizmetlerimizi ilk ve son ne zaman kullandığınız ve Hizmetlerimizi kullanırken ne kadar zaman harcadığınız hakkında da bilgi ediniriz.
    Mobil uygulamayı kullanırken, GPS verilerine dayalı olarak konum bilgilerinizi de edinebiliriz. Konum bilgilerinizi istediğiniz her zaman kapatabilirsiniz.

    Tarafımızca bu kişisel verilerin işlenme amacı:
    • Hizmetlere ilişkin olarak tarafınızca sunulabilecek her türlü iddia ve şikayete karşı ileri sürmek ve kendimizi bunlara karşı veya Hizmetleri kullanımınızla ilgili herhangi bir üçüncü taraf iddiasına ve şikayetine karşı korumak;
    • Sizi Hizmetlerimize ilişkin yeni özellik ve işlevler hakkında bilgilendirmek;
    • iş faaliyetlerimizi yönetmek ve planlamak (örneğin, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi nasıl kullandığınızı analiz etmek, ürünümüze olan talebi tahmin etmek veya kullanıcılarımızın gelecekte Hizmetlerimizi nasıl kullanacağını öngörmek ve kullanıcıların ihtiyaç ve tercihlerindeki eğilimleri tahmin etmek için). Bu bilgilerin bir kısmı anonim hale getirilebilir (örn. İnternet sitemize gezinme şekliniz), ancak bilgilerden bazıları, diğer bilgiler ile birlikte değerlendirildiğinde kimliğinizi tespit edilebilir kılabilir (örn. Platformumuzda oturumunuzun ne kadar süre açık kaldığı ve hangi e-posta adresini kullandığınız).

    Bu bilgileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5.2 uyarınca ve sizinle olan sözleşmemizin kurulması ve ifası, bir hakkın tesis edilmesi veya kullanılması, yasal hak ve yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için gerekli olan işleme hallerinde ve meşru menfaatlerimize dayalı olarak işlemekteyiz.
Tüm kullanıcılara uygulanacak bilgiler
 1. Kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle paylaşıyor muyuz?
  Yalnızca size hizmet sunmak amacıyla, şirketimizin bir parçası olan diğer firmalara karşı kişisel verilerinizi ifşa edebiliriz.
  Eğer açık rıza esasına dayalı olarak kişisel verilerinizin bir hekim/uzman ile paylaşılmasına izin verdiyseniz, paylaşmayı seçtiğiniz verileri ilgili hekim/uzman ile paylaşırız.
  Kişisel verilerinizi, yine yalnızca Hizmetlerimizi size sunmak amacıyla üçüncü taraf sağlayıcılarıyla paylaşabiliriz. Bu üçüncü kişiler veri işleyen olarak hareket etmekte ve tarafımızla veri koruma sözleşmesi akdetmişlerdir.
  Örnek olarak, kişisel verilerinizi aşağıdaki veri işleyen kategorisinde yer alan kişilerle paylaşabiliriz:
  • Bulut bilişim ve sunucu bakım sağlayıcıları,
  • İletişim araçları,
  • Müşteri destek araçları,
  • Harici danışmanlar ve denetçiler,
  • Ödeme hizmetleri sağlayıcıları, bankalar, kredi referans ve dolandırıcılık önleme kurumları ve sigorta şirketleri,
  • Bize yazılım ve benzeri hizmetler sunan bilişim şirketleri.

  Son olarak, yasal gerekliliklere yanıt vermek, politikalarımızı uygulamak, yürürlükteki yasaların gerektirdiği durumlarda adli veya düzenleyici makamlarla iletişim kurmak ve haklarımızı ve mülkiyetimizi korumak için bu verileri ifşa edebiliriz. Ayrıca bir işletme ile birleşmeyi, bu işletme tarafından yatırım yapılmasını veya devralınmayı planlıyorsak ya da kurumsal bir yeniden yapılanmaya girersek kişisel bilgilerinizi bu ticari kuruluşlarla da paylaşabiliriz.

  Bize önceden onay vermediğiniz sürece, kişisel bilgilerinizi başka bir üçüncü kişiye aktarmayacağız.
 2. Kişisel verilerinizi Avrupa Ekonomik Alanının bir parçası olmayan ülkelere aktarıyor muyuz?
  Kişisel verileriniz aktarılmamaktadır.
 3. Türkiye'deki kullanıcıların kişisel verilerini Türkiye dışındaki ülkelere aktarıyor muyuz?
  Kişisel verileriniz aktarılmamaktadır.
 4. Kişisel verilerinizi ne kadar süreyle işliyoruz?
  https://verbis.kvkk.gov.tr/Query/Search adresinde yer alan Sicil Sorgulama bölümünden şirket adımızı yazarak Veri İşleme sürelerini inceleyebilirsiniz.
 5. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin haklarınız nelerdir?
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz:
  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında bilgilendirilme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve verilerinizin uygun olarak işlenip işlenmediği konusunda bilgilendirilme,
  • Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme,
  • Kişisel verilerinizin silinmesini (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda belirtilen sınırlamalara uygun olarak) veya kişisel verilerinizin düzeltilmesini veya doğrulanmasını isteme,
  • Verilerinize ilişkin her türlü silme, düzeltme veya doğrulama talebinin kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Yalnızca otomatik işlemenin bir sonucu olarak alınan herhangi bir karara itiraz etme, ve
  • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

  Bu haklardan herhangi birini icra etmek istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz (bu metnin altındaki iletişim bilgileri üzerinden). Veri sahibi olarak haklarınız ile ilgili yasal yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz.

  Kişisel verilerinize erişim talebi yazılı olarak veya mevzuatta izin verilen başka bir şekilde olmalıdır. Talepleriniz makul bir süre içerisinde ve her halde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca 30 gün içinde tarafımızca yanıtlanmaya çalışılacaktır. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan mevzuat ve yönergelerin izin verdiği ölçüde, size bilgi sağlama maliyetini yansıtan makul bir ücret talep etme hakkını saklı tutarız.

  Sakladığımız bilgilerinizin her zaman doğru olmasını sağlamayı amaçlamaktayız. Bilgilerinizin güncel olmasını sağlamamıza yardımcı olmak için kişisel bilgilerinizden herhangi birinin değişip değişmediğini bize bildirmeniz gerekecektir. Talebiniz üzerine, verilerin doğru olmasını sağlamak için makul adımları atıp yanlış olan kişisel verileri derhal ve her halde talebinizden itibaren bir ay içinde düzelteceğiz.
 6. Profil oluşturma faaliyetleri yürütüyor muyuz?
  Sadece otomatik karar verme süreçlerine dayanarak herhangi bir karar almamaktayız. Verilerinizi işlemek için herhangi bir profilleme sistemi veya aracı kullanmamaktayız.
 7. Diğer Sitelere Bağlantılar
  Sosyal medya butonları aracılığıyla da olmak üzere, internet sitemiz veya uygulamamız diğer sitelere bağlantılar içerebilir. Yalnızca gizliliğe ilişkin yüksek standartlarımızı ve mahremiyete saygımızı barındıran internet sitelerine bağlantı vermeye çalışıyor olsak da, diğer internet siteleri tarafından kullanılan içerik, güvenlik veya gizlilik uygulamalarından sorumlu değiliz ve bu bağlantılar söz konusu internet sitesini onayladığımız anlamına gelmemektedir. İnternet sitemizden veya uygulamamızdan başka bir internet sitesine bağlantı oluşturduğunuzda, internet gizlilik politikası ve uygulamaları da dahil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, bu internet sitesinin hüküm ve koşullarına tabii olursunuz. Lütfen bu internet sitelerine herhangi bir veri göndermeden önce bu politikaları kontrol ediniz.
 8. Bilgilerinizi nasıl koruyoruz?
  Kişisel verilerinizi yetkisiz erişime karşı korumak için uygun teknik, fiziksel, elektronik ve idari önlemleri sağlamaktayız. Bize gönderilen kişisel bilgileri hem iletim sırasında hem de aldıktan sonra korumak için genel kabul görmüş endüstriyel standartları takip etmekteyiz. Fakat ne yazık ki, internet üzerinden bilgi aktarımı (e-posta dâhil) tamamen güvenli değildir. Her ne kadar kişisel verilerinizi korumak için elimizden gelenin en iyisini yapmayı taahhüt etsek de, internet sitemize, platformumuza veya personelimize iletilen verilerinizin güvenliğini garanti edemeyiz; dolayısıyla herhangi bir iletim riski size aittir. Bilgilerinizi aldıktan sonra, yetkisiz erişimi önlemeye çalışmak için katı prosedürler ve güvenlik önlemleri kullanacağız.
 9. Bizimle iletişime geçin
  Kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir sorunuz varsa bizimle;
  • https://www.klinikasist.com/iletisim
  • iletisim@klinikasist.com e-posta yoluyla,
  • 0(362) 606 06 14 telefon yoluyla,
  • Aksu Mah. Omü Cad. Teknopark No:165 Atakum/Samsun adresiyle
  iletişime geçebilirsiniz.